Organisatie
Burg. de Villeneuvesingel 1
3055 AK Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Zuid-Holland

Con Amore

Burg. de Villeneuvesingel 1 3055 AK Rotterdam Nederland
Zingen is een geweldige prikkel voor het brein. Daarom alleen al hoort het koor op de sociale kaart van de dementiezorg in deze regio.

Maar daar bovenop biedt het koor Con Amore een plezierige activiteit voor 2. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het koor staat onder bezielende leiding van zangcoach Yvet van der Tuin en iedere week is er een dementiedeskundige aanwezig bij de repetitie.

Bij Con Amore gaat zingen, lotgenotencontact en voorlichting hand in hand. Het koor voorziet in de basisbehoefte van ieder mens om ergens bij te horen èn het biedt structuur in de week. Want elke week, 52 weken per jaar, wordt er samen gezongen en genoten van muziek. Naast aandacht voor de mens met geheugenproblemen is er ook speciale aandacht voor mantelzorgers. Zij moeten de zorg dag in dag uit uitvoeren en daarom is ondersteuning op informele manier soms heel prettig.

Gebiedsgids